Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Actueel

 


Uitreiking Wegwijzers voor de toekomst, 2 oktober 2014!


Uitreiking Wegwijzer voor de toekomst 2 okt 2014

Op 2 oktober vond tijdens een feestelijke bijeenkomst in het koetshuis van Slot Zuylen de uitreiking plaats van de "Wegwijzers van de toekomst" door de gedeputeerde Mariëtte Pennarts. Maar liefst 27 gemeentebestuurders waren aanwezig om de speciaal voor hun gemeente opgestelde Wegwijzer in ontvangst te nemen. Ook waren ambtenaren aanwezig die hadden meegewerkt aan de tot stand koming van de Wegwijzers. De middag was gevuld met diverse inhoudelijke bijdragen van o.a. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds en OCW. Het was een "spoedcursus MoMo"! Ook reikte Mariëtte Pennarts de Erfgoedmonitor Provincie Utrecht uit. Dit betreft een onderzoek naar de restauratiebehoefte van de rijksmonumenten in de provincie.

De Wegwijzers voor de toekomst zijn het resultaat van een onderzoek dat STAMU heeft verricht vanaf januari 2014 naar de stand van zaken bij de Utrechtse gemeenten ten aanzien van het gemeentelijke erfgoedbeleid. Hoe hebben de gemeenten MoMo (Modernisering Monumentenzorg) verwerkt in hun beleid. Hoe MoMoproof zijn de gemeenten. Wat gaat al goed, en waar liggen nog kansen voor verbetering? Het onderzoek heeft tot doel om de gemeente zelf meer inzicht te geven in waar ze staan. Tevens kan door meer inzicht de ondersteuning vanuit het STAMU doelgerichter worden aangepakt.

Het onderzoek begon met het versturen van een vragenlijst naar alle gemeenten in de provincie. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst volgde bij elke gemeente een gesprek met de betrokken ambtenaren om zo meer diepgang en achtergrondinformatie te verkrijgen ten aanzien van de vragenlijst. De resultaten van de vragenlijst en het gesprek werden verwerkt in een "Wegwijzer voor de toekomst" van/voor elke gemeente op maat. Deze zijn op 2 oktober uitgereikt aan de gemeenten door de gedeputeerde Mariette Pennarts op een speciale bijeenkomst voor alle portefeuillehouders. Aan de hand van deze Wegwijzers zullen begin 2015 wederom bij alle gemeenten gesprekken plaatsvinden, dit keer ook met de afdelingshoofden en portefeuillehouders erbij, om te bespreken hoe de kansen verder concreet kunnen worden uitgewerkt in samenwerking met het STAMU.

De presentaties die op de bijeenkomst van 2 oktober zijn gehouden zijn via de onderstaande links te bekijken:

- Presentatie STAMU, Wegwijzers voor de toekomst, resultaten Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten

- Presentatie Rob Smoter RCE, Erfgoed en Ruimte en MoMo

- Presentatie Marjolein Verschuur RCE, Archeologie voor gemeenten

- Presentatie Machteld Linssen RCE, Herbestemming en leegstand

- Presentatie Monique Krauwer OCW, Omgevingswet en Erfgoedwet

De Utrechtse Erfgoedmonitor, het onderzoek van de Provincie Utrecht naar de restauratiebehoefte van de rijksmonumenten in de provincie Utrecht, is te vinden door HIER te klikken.

 

 Interactieve kaart van Erfgoedparels Provincie Utrecht


De Provincie Utrecht heeft een interactieve kaart gemaakt van alle erfgoedparelprojecten die zij vanaf 2008 t/m 2014 heeft gesubsidieerd. Aan het einde van 2014 zullen hier nog eens 14 nieuwe geselecteerde parels van 2014 worden toegevoegd.

De kaart is te vinden door te klikken op de volgende link:  http://erfgoedparels.provincie-utrecht.nl 

Door op de bolletjes in de kaart te klikken  vindt u meer informatie over het betreffende project. En er is een streetview optie.